ساحل پاتارا ترکیه

ساحل پاتارا ترکیه یکی از طولانی ترین سواحل شنی مدیترانه در ترکیه است که هیچ ساختمانی به جز یک کافی شاپ در امتداد آن دیده نمی شود. یک گونه در حال انقراض لاک پشت سرگنده در این منطقه تولید مثل می کند. دهکده مجاور پاتارا زادگاه سنت نیکولاس، اسقف بیزانسی قرن چهاردهم بود که بعدها به افسانه بابانوئل بدل شد. مسافران تور ترکیه در ساحل پاتارا میتوانند لحظات خوشی را سپری کنند.