مسجد آبی ترکیه 

مسجد آبی یا مسجد سلطان احمد در ترکیه  با شش مناره و معماری کاملش از نمای بیرونی بسیار تأثیرگذار است. هنوز هم به عنوان مسجد از آن استفاده می شود، یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری ترکیه است. این مسجد بین سال های 1609 و 1616 ساخته شد و مانند بسیاری از مسجدهای دیگر، مقبره سازنده اش در داخل آن قرار دارد. در داخل، سقف بلند آن با 20 هزار کاشی  به علت وجود کاشی‌های آبی رنگ در طراحی داخلی به «مسجد آبی» نیز شهرت دارد.گردشگران تور ترکیه با رفتن به مسجد آبی ترکیه لحظات خوشی را سپری خواهند کرد.