شهر تاریخی افسوس

شهر تاریخی افسوس یکی از شهرهای مهم تمدن روم باستان در آسیای صغیر می باشد. این شهر که در سواحل دریای اژه و کناره رود مندرس کوچک واقع شده امروزه به ترکی بنام اِفسوس خوانده می شود. شهر تاریخی افسوس مکانی با تمدن 6000 سال قبل از میلاد مسیح که در ترکیه واقع شده است.افسوس جمعیتی بیش از 250000 نفر را در خود جای داده است و جز دومین شهر بزرگ در عصر خود بوده است و از طرفی شهر آرتمیس که یکی از عجایب هفت گانه جهان باستان می باشد را در خود جای داده است. شهر تاریخی افسوس یکی از مهم ترین بقایای تاریح بشمار می آید.آثار باقی مانده از این جاذبه زیبا در 70 کیلومتری شهر ازمیر بنام سلجوق قرار داردو این جاذبه گردشگری مسافران تور ترکیه را به سمت خود جلب می کند.