ارزان ترین تور ترکیه نوروز 96 ورودی 2 هتل رویال پالم ترکیه

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه نوروز 96   : فروردین  1396

مقصد پرواز از                                         :  تهران

نام هتل                                                  : هتل رویال پالم ترکیه

هواپيمايي                                              :  تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                           : از 700.000

پايه قيمت از                                           : تماس با شماره 88178815

خدمات  تور ترکیه                      : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                              : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                               : سالی گشت

تلفن تماس                                             :41954 - 021

خوب ترین تور ترکیه نوروز 96 ورودی 4 هتل نظربیچ ترکیه

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه نوروز 96   :فروردین  1396

مقصد پرواز از                                         :  تهران

نام هتل                                                  : هتل نظربیچ ترکیه

هواپيمايي                                             :   تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                             :  6 شب و 5 روز

پايه قيمت از                                           : از 700.000

خدمات  تور ترکیه                  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                              : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                :سالی گشت

تلفن تماس                                             :41954 - 021

نرخ ویژه تور ترکیه نوروز 96 ورودی 3  هتل گرند هیلاریوم ترکیه با پرواز ترکیش

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 96  : فروردین  1396

مقصد پرواز از                                    : تهران

نام هتل                                             : هتل گرند هیلاریوم ترکیه

هواپيمايي                                         :  تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                         : 6 شب و 5 روز

پايه قيمت از                                       : از 800.000

خدمات   تور ترکیه                   :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                            : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                          : سالی گشت

تلفن تماس                                         :41954 - 021

 

بها تور ترکیه نوروز 96 ورودی 5  هتل کروانسرای ترکیه با پرواز ماهان

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه نوروز 96  : فروردین  1396

مقصد پرواز از                                      : تهران

نام هتل                                               :هتل کروانسرای ترکیه

هواپيمايي                                          : تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                         : 6 شب و 5 روز

پايه قيمت اقامت در هتل                  : از 900.000

خدمات  تور ترکیه                      :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان 

توضيحات                                            : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                           : سالی گشت

تلفن تماس                                         :41954 - 021

 

رزرو  تور ترکیه نوروز 96  ورودی 6  هتل لیون ترکیه

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه نوروز 96  : فروردین  1396

مقصد پرواز از                                          : تهران

نام هتل                                                    : هتل لیون ترکیه

هواپيمايي                                               : تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                               : 6 شب و 5 روز

پايه قيمت اقامت در هتل                         : از 800.000

خدمات تور ترکیه                            :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان 

توضيحات                                                  : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                  : سالی گشت

تلفن تماس                                               :41954- 021

پیش فروش  تور ترکیه نوروز 96 ورودی 7   هتل کریستال ترکیه

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه نوروز 96  :فروردین  1396

مقصد پرواز از                                          : تهران

نام هتل                                                  : هتل کریستال ترکیه

هواپيمايي                                              : تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                             : 6 شب و 5 روز

پايه قيمت اقامت در هتل                        : از 1.100.000

خدمات تور ترکیه                          :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان 

توضيحات                                                 پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                : سالی گشت

تلفن تماس                                              :41954 - 021  

برترین تور ترکیه آذر 95 تاریخ رفت 5 آذر ماه  هتل ازبک ترکیه

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه پاییز 95    : پاییز 1395

مقصد پرواز از                                         :  تهران

نام هتل                                                  : هتل ازبک ترکیه

هواپيمايي                                              :  تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                           : 5 شب و 6 روز

پايه قيمت از                                           : تماس با شماره  41954

خدمات  تور ترکیه                      : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                              : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                               : سالی گشت

تلفن تماس                                             :88178815 - 021

لحظه آخری تور ترکیه پاییز 95 تاریخ رفت 30 آذر ماه هتل هیلتون ترکیه

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه پاییز 95              : پاییز 1395

مقصد پرواز از                                                : تهران

نام هتل                                                         : هتل هیلتون ترکیه

هواپيمايي                                                     : تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                                      :5 شب و 6 روز

پايه قيمت از                                                   :  تماس با شماره 41954

خدمات تور ترکیه                                  :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                        : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                       : سالی گشت

تلفن تماس                                                      :88178815 - 021

خوب ترین تور ترکیه پاییز 95 تاریخ رفت 29 آذر ماه  هتل کروانسرای ترکیه با پرواز ماهان

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه پاییز 95   : پاییز 1395

مقصد پرواز از                                      : تهران

نام هتل                                               :هتل کروانسرای ترکیه

هواپيمايي                                          : تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                         : 5 شب و 6 روز

پايه قيمت اقامت در هتل                  :  تماس با شماره 41954

خدمات  تور ترکیه                      :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان 

توضيحات                                            : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                           : سالی گشت

تلفن تماس                                         :88178815 - 021

ارزان ترین تور ترکیه پاییز 95 تاریخ رفت 28 آذر ماه هتل دیاموند سیتی ترکیه

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه پاییز 95                 :  پاییز 1395

مقصد پرواز از                                                     : تهران

نام هتل                                                              :هتل دیاموند سیتی ترکیه

هواپيمايي                                                          : تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                                          : 5 شب و 6 روز

پايه قيمت از                                                        :  تماس با شماره 41954

خدمات  تور ترکیه                                       :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                             : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                             : سالی گشت

تلفن تماس                                                           :88178815 - 021

برترین تور ترکیه پاییز 95 تاریخ رفت 27 آذر ماه هتل تکسیم گونن ترکیه

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه پاییز 95                 :  پاییز 1395

مقصد پرواز از                                                        : تهران

نام هتل                                                                 :هتل تکسیم گونن ترکیه

هواپيمايي                                                             :  تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                                             : 5 شب و 6 روز

پايه قيمت از                                                          :   تماس با شماره 41954

خدمات تور ترکیه                                          :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                               : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                              : سالی گشت

تلفن تماس                                                            :88178815 - 021

خوب ترین تور ترکیه پاییز 95 تاریخ رفت 26 آذر ماه  هتل رامادا ریزورت ترکیه

تاريخ ارسال پكيج تور ترکیه پاییز 95          : پاییز 1395

مقصد پرواز از                                                 : تهران

نام هتل                                                          :رامادا ریزورت ترکیه

هواپيمايي                                                      :  تركيش ، ماهان ، آسمان ، اطلس جت ، معراج

مدت اقامت                                                      : 5 شب و 6 روز

پايه قيمت از                                                   :   تماس با شماره 41954

خدمات  تور ترکیه                                  :  بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                         : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                          : سالی گشت

تلفن تماس                                                        :88178815 - 021

زیر مجموعه ها

تور ترکیه تابستان  

تور ترکیه تابستان  ,بهترین تور ترکیه تابستان   ,ارزان ترین تور ترکیه تابستان

تور ترکیه تابستان  ,بهترین تور ترکیه تابستان   ,ارزان ترین تور ترکیه تابستان  ,قیمت تور ترکیه تابستان  

تور ترکیه نوروز 96

بهترین تور ترکیه نوروز 96, ارزانترین تور ترکیه نوروز 96

نرخ ویژه تور ترکیه نوروز 96, قیمت تور ترکیه نوروز 96, مناسب ترین تور ترکیه نوروز 96

 

هتل های ازمیر ترکیه

 

بهترین هتل های ازمیر ترکیه, مجلل ترین هتل های ازمیر ترکیه

شیک ترین هتل های ازمیر ترکیه, مدرن ترین هتل های ازمیر ترکیه, لوکس ترین هتل های ازمیر ترکیه

 

 

هتل های کوش آداسی ترکیه

مدرن ترین هتل های کوش آداسی ترکیه, بهترین هتل های کوش آداسی ترکیه

شیک ترین هتل های کوش آداسی ترکیه, مجلل ترین هتل های کوش آداسی ترکیه, لوکس ترین هتل های کوش آداسی ترکیه

هتل های بدروم ترکیه 

بهترین هتل های بدروم ترکیه , مجلل ترین هتل های بدروم ترکیه 

شیک ترین هتل های بدروم ترکیه , مدرن ترین هتل های بدروم ترکیه , لوکس ترین هتل های بدروم ترکیه 

تور ترکیه زمستان 

قیمت تور ترکیه زمستان , بهترین تور ترکیه زمستان 

ارزانترین تور ترکیه زمستان , نرخ خوب تور ترکیه زمستان , قیمت تور ترکیه زمستان 

تور ترکیه

هتل های ترکیه جاذبه های گردشگری ترکیه

تور ترکیه تعطیلات , مکان های دیدنی ترکیه , آب و هوای ترکیه